| odwiedzin:

Program edukacyjny 2016 / 2017
Realizujemy program

wychowania przedszkolnego PWN

E. Tokarska, J. Kopała


Program integracyjny

dla dzieci niewidomych i słabo widzących

"Razem poznajemy świat"


Program profilaktyczny dla dzieci 3-letnich

"Gimnastyka smyka buzi i języka"
Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską