| odwiedzin:

Czerwiec u MRÓWEK


,,Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom- czytanie zbliża”

Dzieci powinny:
rozpoznawać i nazywać bohaterów wybranych opowiadań, uważnie słuchać czytanych opowieści, wypowiedzieć się na temat ich treści, wyjaśnić dlaczego warto czytać książki, wiedzieć w jaki sposób należy szanować książki i dbać o nie - pamiętać, że nie można zaginać kartek, nie rysować i pisać po książce, że należy umyć ręce zanim weźmiemy książkę do ręki.


„Letnie życie na łące”

Dzieci powinny:
nazywać wybrane owady i zwierzęta żyjące na łące: pszczoły, biedronki, motyle, żaby, mrówki, krety, opisać ich wygląd, zapamiętać warunki niezbędne do ich prawidłowego rozwoju, rozumieć pożyteczność zwierząt i owadów w środowisku.


„Małe i duże wakacyjne podróże przedszkolaków"

Dzieci powinny:
wymienić niektóre sposoby spędzania wolnego czasu podczas wakacji, znać zasady bezpiecznego pobytu na wakacjach, wypowiedzieć się na temat swoich wymarzonych wakacji, nazwać miejsca umożliwiające wakacyjny wypoczynek, wymienić znane środki podróżowania, znać najdłuższą rzekę Polski- Wisłę, wymienić wybrane zwierzęta żyjące w Wiśle.


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską