| odwiedzin:

Styczeń u MRÓWEK


Skok w Nowy Rok - realizacja od 02.01 do 05.01.2018r.


Umiejętność ogólna: dzieci powinny poznać następstwa zmieniającego się czasu: pór roku, miesięcy, dni tygodnia, poznać różne rodzaje kalendarzy i zegarów, potrafić odnajdywać w kalendarzu ważne daty, dowiedzieć się, co to jest karnawał i w jakim przypada czasie.


Babcia i dziadek - realizacja od 08.01. do 16.01.2018r.


Umiejętność ogólna: dzieci powinny okazywać uczucie miłości i przywiązania do dziadków, rozumieć ich rolę w rodzinie, formułować zasady kulturalnego zachowania się wobec starszych osób, wiedzieć, że osobom w podeszłym wieku należy się szacunek, pomoc i opieka.


W zimowej bieli… - realizacja od 17.01. do 31.01.2018r.


Umiejętność ogólna: dzieci powinny wiedzieć, jak wygląda życie w okolicach okołobiegunowych oraz poznać cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy, rozumieć, że ruch na świeżym powietrzu sprzyja zdrowiu, poznać zasady bezpiecznych zabaw zimowych, organizować bezpieczne zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (terenowego).W tym miesiącu poznamy następujące litery: „d, D”, „i, I”, „k, K”, „p, P” oraz cyfrę „6”


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską