| odwiedzin:

Czerwiec u BIEDRONEK


Mały, wielki człowiek - świat oczami dzieci / 1-16 czerwiec 2017

Umiejętności ogólne: Dzieci będą dzieliły się swoimi marzeniami, spostrzeżeniami dotyczącymi relacji w grupie rówieśniczej, będą starały się zgodnie współdziałać z zespole.


Przyszło do nas lato - czas na wakacyjne podróże / 19-30 czerwiec 2017

Umiejętności ogólne: Dzieci będą posługiwały się podstawowymi informacjami na temat ciekawych miejsc wakacyjnego wypoczynku, będą znały środki lokomocji oraz zasady wesołych, bezpiecznych zabaw i podróży.


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską